HVA GJØR VI?

Renhold av fasader/bygninger og oppgaver tilknyttet med disse, samt investeringer i andre bedrifter med samme eller beslektet virksomhet.

Kjøp og salg, herunder import og eksport av renholdsmaskiner og renholdsprodukter.